Formannskapet vedtok 1. desember å legge økonomiplan 2021–2024 og budsjett 2021 ut til offentlig ettersyn. Dette i henhold til kommuneloven § 14-3 4. ledd.

Eventuelle merknader sendes innen 11. desember pr. e-post til politikerpost@drammen.kommune.no