Kunngjøring økonomiplan og budsjett

Formannskapet vedtok 30. november å legge økonomiplan 2022–2025 og budsjett 2022 ut til offentlig ettersyn.

Dette i henhold til kommuneloven § 14-3 fjerde ledd. Saken skal til behandling i kommunestyrets møte 15. desember 2021.

Forslagene

Rådmannen

Formannskapet

Andre forslag

Send inn

Eventuelle merknader sendes innen 11. desember 2021.

Disse sendes som e-post til: politikerpost@drammen.kommune.no.