Høring: Lokal forskrift folkevalgtes godtgjøring og velferdsgoder

Forslag til forskrift om folkevalgtes godtgjøring og velferdsgoder i Drammen kommune legges med dette ut på offentlig høring. Frist er 1. august.

Høringsinnspill sender du skriftlig til Drammen kommune, Postboks 7500, 3008 Drammen, eller til politikerpost@drammen.kommune.no

Frist

Frist for å avgi høringssvar er:

  • tirsdag 1. august 2023

Vi presiser at høringen er åpen, og at alle er velkomne til å sende inn innspill.