Masterplan for Åsen, felt 6 til 9 - Kunngjøring av vedtak

Kommunestyret har i møte 14.06.23 vedtatt Masterplan for Åsen, felt 6 til 9.

Hovedformålet med planen er å utarbeide en felles og prinsipiell plan for de fem delområdene i Åsen. Løsningene skal detaljreguleres i påfølgende reguleringsplan.