Høring: Navnesak Leitjern(s)fjell(et)

I forbindelse med opprettelsen av et naturreservat i Drammen kommune har Språkrådet tatt opp navnesak for stedsnavna Leitjern(s)fjell(et) mfl. i Drammen kommune.

Saken tas opp for å få formalisert og avklart riktig skrivemåte for offentlig bruk.

Saken gjelder følgende navn (med varianter av skrivemåter):

  • Leitjerna (gruppe av tjern)
  • Øvre Leitjern (tjern)
  • Nedre Leitjern (tjern)
  • Leitjernbekken (bekk)
  • Leitjernfjell / Leitjernsfjell / Leitjernfjellet / Leitjernsfjellet / Leitjernhøgda (ås)
  • Øvre Leitjern (adressenavn – Drammen kommune er vedtaksmyndighet)

Se kart over området (pdf)

Statens kartverk sender med dette saken på lokal høring i kommunen, jf. § 8 i lov om stadnamn.

Kartverket har vedtaksrett for skrivemåten av bl.a. naturnavn, nedarvete gards- og bruksnavn og seternavn. Før vedtak, har kommunen rett til å uttale seg. Eiere og festere har rett til å uttale seg om gardsnavn og bruksnavn, og lokale organisasjoner har rett til å uttale seg om skrivemåten av navn som de har særlig tilknytning til.

Ifølge loven skal skrivemåten fastsettes med utgangspunkt i den nedarvete, lokale uttalen av navnet. Derfor ber vi om at alle som uttaler seg, opplyser hva som er den lokale dialektuttalen. Dersom navnet blir uttalt på ulike måter, ber vi om å få opplyst de forskjellige uttaleformene.

Kommunen har ansvaret for å kunngjøre at navnesaken er reist. Kommunen har også ansvaret for å innhente og samordne de lokale høringsuttalelsene.

Send høringsuttalelse

Frist

  • Høringsfrist er 1. februar 2022