Høring om nye veinavn i Drammen kommune

Det er behov for fire nye veinavn i Drammen kommune. Du kan sende inn dine forslag.

Disse trenger nytt navn

Send inn forslag

De som ønsker å fremme forslag til nye veinavn kan sende begrunnet forslag til:

eller

  • Post: Drammen kommune, Geodata, Postboks 7500, 3008 Drammen

Innkomne forslag vil behandles av den politisk oppnevnte veinavnkomiteen som også kan komme med egne forslag.

Endelig vedtak fattes av hovedutvalg for kultur, idrett og frivillighet.

Frist

Høringsfrist er 23. desember 2021.