Nye vedtekter for barnehager

Hav nye vedtekter for barnehager i Drammen kommune.

Hovedutvalg for oppvekst og utdanning vedtok 14.april 2020 at høringsforslag til ny vedtekt for kommunale barnehager skal sendes ut på offentlig høring.

De tre tidligere kommunene har hatt ulike vedtekter for barnehagene. Disse kan leses i sin helhet på nettsiden til Drammen kommune.

Formålet med denne høringen er å utarbeide felles vedtekter for alle kommunale barnehager i Drammen kommune.

 • Høringen er åpen, og alle er velkommen til å sende inn innspill.

Svar

Har du/dere innspill kan du/dere sende dette til Drammen kommune på e-post eller brev.

Vennligst merk e-post og brev med: " 20/39338. Høringsinnspill. Forslag til vedtekt for barnehagene"

 • Frist for å gi innspill er: 1. juli 2020

Ansvar i forbindelse med høringen

 1.  Avdeling plan og strategi har ansvar for å tilrettelegge for høringsrunde
 2. Virksomhetsledere har ansvar for å inkludere foreldre- og samarbeidsutvalget i høringen.
 3. Kommunalsjef har ansvar for å fremme ny sak om endelig forslag til vedtekt for barnehagene etter gjennomført høringsrunde. Ny sak er planlagt opp i hovedutvalget i september-20.

Høringsrunden gjennomføres på følgende måte

Før politisk behandling

 1. Høringsutkast til ny vedtekt for barnehagene sendes til politisk godkjenning.

Etter politisk godkjenning

 1. Etter politisk godkjenning: Høringsutkastet sendes ut på høring til alle kommunale barnehager. Virksomhetsleder har ansvar for å inkludere foreldre- og samarbeidsutvalget i høringen.
 2. Høringsutkastet sendes ut på høring til hovedtillitsvalgte for Utdanningsforbudet, Fagforbundet, og til hovedverneombud i Drammen kommune, og andre forbund kommunalsjef for barnehage har medbestemmelse med.
 3. Høringsutkastet legges ut som kunngjøring på hjemmesiden til Drammen kommune sammen med informasjon om høringsfrist og hvor høringssvar skal sendes.
 4. Høringen annonseres i Drammens Tidende, med lenke til kunngjøringen på kommunens hjemmeside.

Etter at høringsfristen er gått ut

 1. Høringssvarene sammenfattes. Kommunalsjef for barnehage vurderer en revidering av vedtekten etter mottatte høringssvar.
 2. Endelig forslag til vedtekt for barnehagene legges frem til ny politisk godkjenning. (planlagt i september-20)
 3. Vedtekt for barnehagene i Drammen kommune kunngjøres i Norsk Lovtidend.