Offentlig høring - vedtekter for barnehager i Drammen kommune

Forslag til vedtekt for barnehager i Drammen kommune legges med dette ut på offentlig høring.

Forslag til ny vedtekt 

Hovedutvalg for oppvekst og utdanning vedtok 14. april 2020 at høringsforslag til ny vedtekt for kommunale barnehager skal sendes ut på offentlig høring.

De tre tidligere kommunene har hatt ulike vedtekter for barnehagene. Du kan du lese de tidligere vedtektene på hjemmesiden til Drammen kommune.

Formålet med denne høringen er å utarbeide felles vedtekter for alle kommunale barnehager i Drammen kommune.

Har du innspill?

Har du innspill kan du sende dette til Drammen kommune på E-post eller brev.

Vennligst merk e-post og brev med: " 20/39338. Høringsinnspill. Forslag til vedtekt for barnehagene"

Frist for å gi innspill er: 1. juli 2020

Ny politisk behandling i september

Etter at alle høringsinnspillene er kommet inn, vil saken bli behandlet på nytt i hovedutvalget for oppvekst og utdanning i september. Målet er at ny vedtekt for barnehagene da blir vedtatt.