Forslag til forskrift om folkevalgtes godtgjøring og velferdsgoder i Drammen kommune legges med dette ut på offentlig høring.

Høringsinnspill skal gis skriftlig til:

Drammen kommune,
Postboks 7500,
3008 Drammen, eller til politikerpost@drammen.kommune.no

Frist for å avgi høringssvar er mandag 10. februar.

Vi presiser at høringen er åpen, og at alle er velkomne til å sende inn innspill.