Forslag til forskrift om vedtekt for SFO/AKS i Drammen kommune legges med dette ut på offentlig høring.

Forslag til ny vedtekt 

Hovedutvalg for oppvekst og utdanning vedtok 10. mars 2020 at høringsforslag til ny vedtekt for SFO/AKS skal sendes ut på offentlig høring.

De tre tidligere kommunene har hatt ulike vedtekter for skolefritidsordningen. Du kan du lese de tidligere vedtektene på hjemmesiden til Drammen kommune.

Formålet med denne høringen er å utarbeide felles vedtekter for alle kommunale SFO/AKS i Drammen kommune.

Har du innspill?

Har du innspill kan du sende dette til Drammen kommune på E-post eller brev.

Vennligst merk e-post og brev med: " 20/29212. Høringsinnspill. Forslag til vedtekt for AKS/SFO"

Frist for å gi innspill er: 10. mai 2020

Ny politisk behandling i juni

Etter at alle høringsinnspillene er kommet inn, vil saken bli behandlet på nytt i hovedutvalget for oppvekst og utdanning i juni. Målet er at ny vedtekt for SFO/AKS da blir vedtatt.