Områderegulering for Berger - Informasjonsmøte og åpne kontordager

Ønsker du å få informasjon om planforslaget som er lagt ut på høring, eller har du spørsmål til hva planforslaget betyr for deg?

Drammen kommune ved planavdelingen avholder åpent informasjonsmøte på «Torsda’n på Berger» 27. april klokken 18:00 på Fossekleiva kultursenter. Her kan du få vite mer om innholdet i planforslaget og hva som skjer videre. I tillegg arrangeres det tre åpne kontordager på Fossekleiva kultursenter (Cafe Jebsen) hvor du kan stille spørsmål direkte til saksbehandler.

De åpne kontordagene er på følgende tidspunkt:

  • Torsdag 04. mai kl. 12:00 – 15:00
  • Tirsdag 09. mai kl. 17:00 – 20:00
  • Onsdag 10. mai kl. 17:00 – 20:00