Områdereguleringsplan for Knive og Lolland – Invitasjon til åpne kontordager

Drammen kommune og DRMA AS inviterer til åpne kontordager med mulighet for å stille spørsmål og få informasjon i forbindelse med høringen av områdereguleringsplan for Knive og Lolland. De åpne kontordagene vil holdes 9. og 10. september fra kl 16 – 19 på Hovedscenen i 2. etasje på biblioteket i Drammen.

For å hindre spredning av koronaviruset blir det satt begrensninger og spesielle tiltak:

  • Vi ber om deltagere forhåndspåmelder seg med opplysninger om navn, adresse, telefon og ønsket dato innen 7.september. Dette kan gjøres via mail til Marte.Hakavik.Braarud@drammen.kommune.no eller per telefon til 906 90 861 i mellom kl 09.00 – 15.00 på hverdager.
  • Antibac vil være tilgjengelig i lokalet
  • Vi ber om at deltagere med selv milde luftveissymptomer ikke møter

Digital deltagelse

For de som ikke har mulighet til å delta fysisk, vil det arrangeres et eget møte over Teams. Dette vil avholdes 8. september mellom kl 15-17.

Vi ber om at tidspunkt for møte over Teams avtales på forhånd. Send mail til Marte.Hakavik.Braarud@drammen.kommune.no med et foretrukket tidspunkt innen 6. september:
15.00, 15.20, 15.40, 16.00, 16.20 eller 16.40

Høring

Planforslaget ble lagt ut til offentlig ettersyn 30. juni 2020.

Saksdokumentene med alle vedlegg er tilgjengelig på www.drammen.kommune.no > politikk > Alt om politikk > møter og dokumenter > Formannskapet 16.06.2020, se sak: 0078/20.
Dokumenter i saken knyttet til planforslaget er tilgjengelig i kommunens innsynsportal under sak 20/2100, søk: Knive og Lolland.

Spørsmål, innspill og merknader til plansaken sendes til Drammen kommune:
Drammen kommune, arealplan
Postboks 7500
3008 Drammen
Eller per E-post til: kommunepost@drammen.kommune.no

Vennligst merk alle skriftlige spørsmål og merknader til planforslaget med «PLAN-20/2100 Områderegulering for Knive og Lolland»

Frist for innspill til planarbeidet er satt til 21. september 2020