Oppmålings- og kartleggingsarbeid i Drammen i april

Kartverket Oslo og Viken vil sammen med kommunene og andre samarbeidsparter utføre kartlegging i blant andre Drammen kommune i 2021. Dette innebærer rydding av trær og merking.

I den forbindelse er det nødvendig med landmålingsarbeider; nedsetting og måling av fastmerker og utlegging/maling av signaler på bakken for fyfotografering.

  • Arbeidet foregår i mars og april.

I forbindelse med arbeidet kan det bli nødvendig med rydding av mindre trær og kratt.

Vi gjør grunneiere og rettighetshavere oppmerksom på at arbeidene utføres i henhold til Lov om eigedomsregistrering (matrikkellova) og at signalene ikke må fjernes eller overdekkes.

Nærmere opplysninger oppgis ved henvendelse til Kartverket Oslo:

  • Jon Otter Skaaret, tlf 98 45 09 18
  • Linn Varhaugvik Arto, tlf 45 87 79 26