Søk midler til helse- og sosialformål

Utlysning av restmidler på ca. 100.000 kroner på tilskudd til helse- og sosialformål for frivillige organisasjoner.

Organisasjoner i tidligere Drammen kommune, Nedre Eiker kommune og Svelvik kommune er velkommen til å søke.

  • Søknadsfrist er 1. februar 2020

Ordningen skal bidra til å skape gode dager for innbyggere i nye Drammen kommune, som har helsemessige eller sosiale utfordringer, eller begge deler.

Søknaden skal gjelde planlagte aktiviteter i 2020.

Kontakt

Dersom du lurer på noe, ta kontakt med: