Salgsplass byens parker

Det åpnes for til sammen fem salgsplasser i byens parker i tidsrommet 01.06.2020 til 05.10.2020.

 • Byparken – en plass med tilgang til strøm og vann
 • Bragernes strand – en plass med tilgang til strøm uten vann
 • Åssiden elvepark – en plass uten tilgang til strøm og vann
 • Mobilt salg fra ikke-motorisert kjøretøy – to tillatelser til salg i grøntområdene

Søknad sendes Drammen kommune per post (Postboks 7500 – 3008 Drammen) eller e-post kommunepost@drammen.kommune.no.

Søknaden merkes med "Salgsplass i parker 2020”.

Søknader som oppfyller alle krav, og er mottatt innen 22.05.2020 kl. 12.00, er med i trekning om salgsplass for det området det er søkt om. Trekning foretas påfølgende dag.

Det prioriteres allikevel å gi ulike aktører tillatelse hvis det kommer inn ulike søknader.

Søknaden må inneholde:

 • Beskrivelse av hva som skal selges
 • Beskrivelse av salgsinnretningen inkludert størrelse
 • Firmainformasjon inkludert organisasjonsnummer
 • Eventuelle tillatelser som er innhentet
 • Åpningstider og organisering
 • Andre opplysninger som kan ha betydning for søknadsbehandlingen

Salgsplassene omfattes av kommunale retningslinjer for salg og aktivitet som du finner på kommunens nettside: https://www.drammen.kommune.no/tjenester/vei-trafikk-parkering/leie-av-torg-fortau-gater-og-parker/

Det er søkers ansvar å sette seg inn i retningslinjene.

I tillegg stilles følgende krav:

 • Salgsinnretningen skal fjernes fra parken utenom åpningstid.
 • Mobile ikke-motoriserte kjøretøy får tildelt en rute slik at de ikke kommer i konflikt med de faste plassene.
 • Salgsplassen skal benyttes minimum 50% av dagene i tidsrommet 01.06.20 til 05.10.20, rapport skal leveres innen 15.10.
 • Det åpnes kun for salg av næringsmidler til fortæring på stedet.
 • Tjenester og utleie av aktivitetsutstyr skal knyttes mot faste installasjoner/ anlegg i området.
 • Boder/vogner med skjemmende utseende kan avvises.
 • Det tillates åpningstid mandag til og med lørdag fra 7:00-19:00 og søndag 13:00-18:00.

Det vil ikke koste noe å leie salgsplass i byens parker i 2020.