Har dere muligheten til å arrangere noe for ungdom 18. - 22. august 2021, og i tillegg avholde det innenfor kommunedel 7 på Strømsø?

Drammen kommune og Byen Vår Drammen er opptatt av at det skal foregå trygge og gode tilbud til ungdom under Elvefestivalen. Elvevill (ungdomsfestival) er avlyst i år, så derfor henvender vi oss til dere som jobber med å lage aktiviteter/arrangement for ungdom. Midler kommer fra Områdesatsingen Strømsø 2030.

Søknadskriterier:

  • Skal være en kulturaktivitet/et kulturarrangement (alt fra keramikkworkshop og LAN til skateboard-festival og skumdisco etc.)
  • Må være for ungdom (13-20 år)
  • Må avholdes i kommunedel 7 (Nedre Strømsø)
  • Må avholdes i tidsrommet 18.-22. august (Elvefestivalen)
  • Må være gratis, rusfritt og inkluderende
  • Bør kunne vise til ungdomsmedvirkning

Aktuelle søkere må ha eget organisasjonsnummer og/eller stå oppført i frivilligregisteret. Det kan kun søkes til konkrete kostnader, lønnskostnader dekkes ikke. Det må vedlegges et detaljert budsjett med søknaden.

Send søknad

Søknaden sendes på epost til kulturkonsulent Maria Voss 

Maria.Voss@drammen.kommune.no

Har du spørsmål, ring Maria Voss på telefon 913 98 546

Søknadsfrist

1. august 2021

Fordeling av midler

Fordelingen gjøres av en komité bestående av kulturansatte fra Knutepunkt Strømsø og ansatte fra Byen Vår Drammen. Alt fra 500 kr til premie-gavekort og 75.000 til honorar til en kjent artist vurderes, så her er det muligheter for de som har en drøm om å få til noe, stort eller lite! Vi ser det som en selvfølge at gjeldene smittevernregler følges, og oppfordrer samtidig til å bruke handlingsrommet som er.

De som får støtte, må sende rapport innen 1. oktober 2021.