Frist for søknad tilskudd til helse- og sosialformål frist 10. november

Søknadsfristen for å søke om tilskudd til helse- og sosialformål for frivillige organisasjoner er den 10. november.

Ordningen skal bidra til å skape gode dager for innbyggere i nye Drammen kommune, som har helsemessige eller sosiale utfordringer, eller begge deler.

  • Søknaden skal gjelde planlagte aktiviteter i 2021.

Det har blitt vedtatt nye retningslinjer for tiltak med helse- og sosialformål for ideelle og frivillige lag og foreninger i kommunen. Du kan sette deg inn i de nye retningslinjene før du sender søknadsskjema.

Kontakt

Har du spørsmål, ta kontakt med Deling Yang,