Ubyggingsavtaler for Holmen - kunngjøring av vedtak

Kommunestyret har i møte 16. juni 2020 vedtatt to utbyggingsavtaler for Holmen i sak 76/20.

Saksdokumentene med alle vedlegg og Kommunestyrets behandling kan sees på kommunens nettsider www.drammen.kommune.no under politiske saker og møter. Se sak 76/20.