Utbyggingsavtale for Hagatjernveien 142–146 (Wilson) – Kunngjøring av vedtak

Kommunestyret har i møte 08.02.22 vedtatt utbyggingsavtale for Hagatjernveien 142–146 (Wilson), i medhold av plan- og bygningsloven § 17-4.

Formålet med utbyggingsavtalen er oppføring av nytt fortau og overdragelse av mindre areal.

Innsyn i dokumenter

Saksdokumentene med alle vedlegg og kommunestyrets behandling kan ses på kommunen nettsider under fanen politikk > møter og dokumenter > kommunestyret 08.02.22, se sak 0008/22 for utbyggingsavtalen.

Klageadgang etter plan- og bygningsloven § 17-5

Utbyggingsavtaler kan ikke påklages.

Eventuelle spørsmål rundt utbyggingsavtalen sendes til:
e-post: kommunepost@drammen.kommune.no eller Drammen kommune, Utbygging og infrastruktur, Postboks 7005, 3008 Drammen.