Formannskapet har i møte den 13.02.2020, vedtatt å legge forslag til utbyggingsavtaler for Holmen ut til offentlig ettersyn.

Utbyggingsavtalene omfatter opparbeidelse av ny kommunale infrastruktur som følge av vedtatt områdereguleringsplan for Holmen.

Saksdokumentene med alle vedlegg og Formannskapets behandling kan sees på kommunens nettsider under politiske saker og møter > Formannskapet 13.02.2020, se sak PS07/20.

Merknader til utbyggingsavtalene kan sendes til Drammen kommune, Utbygging og infrastruktur, postboks 7500, 3008 Drammen, eller som epost kommunepost@drammen.kommune.no innen fristen 20.04.2020.