Utbyggingsavtaler for Områderegulering Konnerud - kunngjøring av vedtak

Kommunestyret har i møte 23.03.2021 vedtatt 3 utbyggingsavtaler mellom Drammen kommune og Konnerud Utvikling AS, Konnerud Senter AS og Pettersvollen 7 Eiendom AS i Drammen.

Saksdokumentene med alle vedlegg og kommunestyrets behandling kan sees på kommunens nettsider under fanen politikk > møter og dokumenter > Kommunestyret> Se sak 35/21.