Vil du bli øverste administrative leder i Drammen kommune?

Drammen kommune står foran mange spennende oppgaver og planer de neste årene, og den nye kommunedirektøren blir en helt sentral person for å løse og iverksette disse.

Den nye direktøren skal:

  • motivere og inspirere til nyskaping og utvikling i kommunen
  • sørge for tydelig og etterrettelig kommunikasjon eksternt mot media og samarbeidspartnere og internt i organisasjonen
  • sørge for at kommunen yter gode tjenester til sine innbyggere
    være en tydelig og samarbeids- og løsningsorientert person opp mot kommunestyret og ordfører

Vi ser etter en robust og beslutningsdyktig leder som skaper handlingsrom, og som bygger organisasjonen sammen med dyktige ansatte. Samtidig som du klarer å operasjonalisere og iverksette politiske vedtak. Som person er du trygg og etterrettelig, både mot politikere, ansatte i kommunen, innbyggere, næringsliv og media. Det er en fordel om du har ledererfaring fra kommuneadministrasjon eller tilsvarende mangefasetterte virksomheter.

Du har solid kjennskap til kommunedrift og administrasjon. For å lykkes i rollen er det avgjørende med politisk forståelse og erfaring med organisasjonsutvikling. Du er utviklingsorientert og samfunnsengasjert, og motiveres av å bygge relasjoner til mennesker rundt deg.

Vi tilbyr:

  • En svært spennende topplederstilling i en av landets største kommuner
  • Store påvirkningsmuligheter
  • Betydelige lærings- og utviklingsmuligheter
  • Pensjonsordning i Drammen kommunale pensjonskasse
  • Lønn og tiltredelse etter avtale

Det stilles krav om høyere utdanning, men særlig relevant erfaring kan kompensere for utdanningskravet. Personlige egenskaper vil bli tillagt særlig vekt.

Eventuelle spørsmål om stillingen kan rettes til Visindi ved Mona Wille, tlf. 402 15 106, Jenny Homme, tlf. 916 56 102, Heidi Wiggen, tlf. 916 56 103 eller Marius Malmer, tlf. 900 96 824. Søknad med CV sendes snarest og senest innen 1. februar 2023.

Dersom det fremkommer av din søknad at du ønsker konfidensiell behandling, gjør vi oppmerksom på følgende: Opplysninger om søker kan gjøres offentlig selv om søker har bedt om konfidensiell behandling. Søker vil da få tilsendt informasjon om dette jf. offentleglova § 25.