Utlysning krisepakke på 26,76 millioner kroner til Drammens næringsliv

Alle virksomheter i Drammen, som har hatt minst 30 prosent omsetningssvikt i perioden fra november 2019 til februar 2021, kan søke innen 15. april.

Det vises til vedtak i formannskapet i Drammen kommune tirsdag 16. mars 2021

Informasjon via Altinn

Alle virksomheter med selskapsform AS, ANS, DA og Enkeltpersonforetak vil i tillegg til kunngjøring her, få tilsendt informasjon om søknadsprosessen via Altinn.

Følgende retningslinjer legges til grunn

Formannskapet vedtok den 16. mars at virksomheter som faller inn under følgende kriterier kan søke:

  • Virksomheter som kan dokumentere en omsetningssvikt på minimum 30 prosent, i en eller flere av følgende måneder; november 2020, desember 2020, januar 2021 og februar 2021
  • Virksomheter som er etablert etter 2019 kan også søke ved å fremlegge dokumenterte regnskapstall/budsjett-tall på forventet omsetningssvikt for den omsøkte perioden
  • Virksomheter som kan dokumentere/sannsynliggjøre at en kompensasjon vil bidra til å bevare arbeidsplasser
  • Virksomheter som kan bekrefte at det ikke er forventet konkurs og at det er grunnlag for fortsatt drift i virksomheten i overskuelig tid

Frist

  • Søknadsfrist er 15. april 2021

Du kan søke frem til midnatt (til og med klokka 23.59) den 15. april 2021. Etter dette vil ikke søknad bli registrert.

Skjemaet gir beskjed om hvilken informasjon du må legge inn.

Om søknaden

Legg merke til dokumentasjonskravene som står opplistet i starten av søknadsskjemaet. Det er ikke anledning til å ettersende dokumentasjon, da det er nødvendig med rask behandling av søknader.

Hvis du mot formodning ikke kan vedlegge dokumentasjon, må du som et minimum legge ved et dokument som forklarer hvorfor du ikke har lagt ved obligatorisk dokumentasjon.

Kontakt

Har du spørsmål eller problemer med søknadsskjema, send epost til lokaltnaringsfond@drammen.kommune.no og merk epost «Krisepakke til næringslivet».

  • Alle søknadene blir behandlet etter søknadsfristens utløp