Varsel om oppheving av eldre reguleringsplaner

I medhold av plan- og bygningsloven §12-14 og vedtak i kommunestyret i møte 24.05.2022 om oppheving av eldre reguleringsplaner varsles det at følgende reguleringsplaner foreslås opphevet etter forenklet prosess:

  • Regulering av gate (Markusveien) fra Skogerveien til en eldre vei gjennom G. Nr. 462, PlanID 06021-5, vedtatt 25.06.1909
  • Regulering av Hamborgstrøm, PlanID 06021-7, vedtatt 01.04.1910
  • Endret regulering av Markusveien fra nr. 53 til Krinsilen, PlanID 06022-1, vedtatt 30.09.1939
  • Omregulering av en del gater på Strømsø, PlanID 06022-3, vedtatt 22.11.1912
  • Regulering av Ekerveien fra Stasjonsgaten til Drammens bygrense, PlanID 06022-11, vedtatt 26.05.1922
  • Regulering av gate (Haukeliveien) fra Hotvetveien over gnr. 353, 357 og 358, PlanID 06022-12, vedtatt 23.01.1925
  • Regulering av gate i Hestengen, (Tårnveien), PlanID 06022-13, vedtatt 13.03.1925
  • Regulering av Ekerveien, og jernbaneovergang ved Pukerud stasjon, PlanID 06023-2, vedtatt 30.03.1928
  • Regulering av Øvre Eikervei fra Stationgaten til Storemoen, PlanID 06023-6, vedtatt 24.09.1931
  • Reguleringsplan for Styrmoes vei, PlanID 06023-8, vedtatt 09.03.1932

Mer informasjon om planene og hvordan du kan sende en uttalelse finner du her.

Varselbrev med uttømmende informasjon blir sendt til berørte eiere og festere.

Frist for å sende en uttalelse er 10.02.2023