Ny kommuneplan

Hvordan skal Drammen kommune og drammenssamfunnet se ut i 2040? 

  • Høsten 2020 startet arbeidet med å lage ny plan for drammenssamfunnet.
  • Politikerne inviterte innbyggere og ulike grupper til medvirkning flere ganger i arbeidet med planen.
  • Planen ble vedtatt av kommunestyret høsten 2021.

Drammen 2040-symbolet