Aktuelt om Drammen 2040

Samfunnsdelen vedtatt

Kommunestyret vedtok 12. desember den endelige versjonen av kommuneplanens samfunnsdel: Eg godt sted å leve. Planen staker ut kursen for drammenssamfunnet fram mot 2040.

Sist endret:

Nå kan du si hva du mener om både samfunnsdel og arealdel

I perioden 21. juni til 13. og 15. september har du anledning til å mene noe om politikernes forslag til hvordan drammenssamfunnet skal se ut i 2040 og hvordan vi skal komme dit. I tillegg du kan gi din tilbakemelding om hvordan arbeidet med ny arealdel er lagt opp, og sende inn forslag til hvordan vi skal bruke arealene i kommunen.

Sist endret:

Styringsgruppa anbefaler visjon og mål

Den politiske styringsgruppa for prosjektet Drammen 2040 var godt fornøyd med forslaget til visjon: Et godt sted å leve – nær, inkluderende og nytenkende.

Sist endret: