Bestill nettmøte med politikerne

Politikerne har satt mål for drammenssamfunnet i 2040. Nå inviterer de til innbyggersamtale på nett. Du kan melde deg på for å gi dine tanker og innspill til politikernes mål og visjoner.

  • Fristen for å bestille møte gikk ut 10. februar

Arbeidet med kommuneplanen er gang og politikerne har satt opp mål og delmål for seks ulike politikkområder. Men den langsiktige planen for utviklingen av drammenssamfunnet skal ikke lages av politikerne alene.

- Vi ønsker å stake ut den langsiktige kursen for kommunen sammen med innbyggerne, næringslivet, frivilligheten og andre som ønsker å være med, forteller ordfører Monica Myrvold Berg

- Derfor inviterer vi dem som ønsker å komme med tanker og innspill til hvordan vi best kan nå målene vi har satt. 11. februar kan du møte en av oss politikere på nett.

I arbeidet med kommuneplanen er det lagt opp til en rekke medvirkningsaktiviteter. Politikerne inviterte innbyggerne til å sende skriftlige innspill sist uke. Nå får du mulighet å snakke direkte med en av politikerne. Du kan velge mellom tema og politiker til innbyggersamtale på nett:

Påmelding

Møtene finner sted torsdag 11. februar mellom klokka 16.00 og 19.00. Møtene varer ti minutter. Du velger ett av tidsintervallene på en time, så får du tildelt eksakt klokkeslett.

Når du har meldt deg på og fått tildelt et klokkeslett, mottar du en epost med lenke du skal åpne når møtet starter.

Om kommuneplanens samfunnsdel

Arbeidet med å utvikle kommuneplanens samfunnsdel startet høsten 2020. Politikerne inviterer innbyggere og ulike grupper til medvirkning flere ganger i arbeidet med planen.

Planen skal endelig vedtast av kommunestyret høsten 2021.