- Bli med å påvirke byutviklingen i Drammen

Ordfører inviterer næringsaktører i kommunen til dialogseminar om by- og sentrumsutvikling i Drammen, og om hvordan dette kan bidra til å styrke vår regionale posisjon.

Ordfører Monica Myrvold Berg
BILDE: Politikerne i Drammen, ved ordfører Monica Myrvold Berg, inviterer til dialogmøte om byutvikling torsdag 14. oktober.

I juni ble et forslag til ny overordnet plan for utviklingen av drammenssamfunnet vedtatt av kommunestyret. Kommuneplanens samfunnsdel 2021-2040 trekker de lange linjene, og setter mål og visjon for kommunen.

Også arbeidet med arealdelen av planen er nå i gang. Arealdelen av kommuneplanen skal si noe om hvordan vi skal disponere arealene i kommunen og hvilke strategier vi skal ha for videre by- og stedsutvikling.

Komme i dialog om byutvikling

-Vi ønsker å komme i dialog med næringslivet for å drøfte hvordan vi kan drive god og fremtidsrettet byutvikling, slik at vi i fellesskap kan styrke kommunens attraktivitet, sier ordfører Monica Myrvold Berg i Drammen kommune.

Politikerne, ved gruppeledere, formannskapet og ordføreren, inviterer til dialogmøte med næringsaktører i kommunen.

- Ett av målene i kommuneplanen er å styrke Drammen som et næringssentrum og gjøre kommunen til et førstevalg når næringsliv skal velge et sted å etablere seg, forteller ordføreren.

Attraktiv by-prisvinner

For å innlede om hva som skal til å for å skape en fremtidsrettet og attraktiv by, deltar arkitekt Alexandria Algard. Hun er juryleder for statens pris for bærekraftig by- og stedsutvikling, Attraktiv by-prisen.

Algard ble tidligere i år utnevnt til å lede et nasjonalt forum for arkitektur, bokvalitet og nabolag som skal gi råd om hvordan kommunene, staten og private aktører kan sikre kvalitet i by- og stedsutviklingsarbeidet.

Meld deg på

Er du interessert og har noe å bidra med i forhold til by- og sentrumsutvikling i Drammen, så meld deg på så snart som mulig.

  • Torsdag 14. oktober kl. 13-16
  • Børsens festlokale, Bragernes torg 13, Drammen
  • Påmelding: send epost til parminder.kaur.bisal@drammen.kommune.no
  • Påmeldingsfrist; Snarest mulig og senest 10. oktober. Det er begrenset antall plasser.