Samfunnsdelen vedtatt

Kommunestyret vedtok 12. desember den endelige versjonen av kommuneplanens samfunnsdel: Eg godt sted å leve. Planen staker ut kursen for drammenssamfunnet fram mot 2040.

Arbeidet med ny kommuneplan startet i 2020. Det har vært flere runder der innbyggere og andre kunne være med å påvirke det langsiktige arbeidet for å uvikle drammenssamfunnet.

Etter en siste høringsrunde i høst, vedtok kommunestyret 13. desember 2021 den endelige samfunnsdelen av kommuneplanen.

Samfunnsdelen danner grunnlag for det videre arbeidet med planverket i kommunen. Nå blir det utarbeidet temaplaner og kommuenplanens arealdel.