Politikernes forslag til samfunnsdel på høring

Kommunestyret vedtok 15. juni at forslaget til kommuneplanens samfunnsdel skal legges ut til høring i sommer.

Høringsperioden for planen er 21. juni til 15. september 2021.

I høringsperioden legges det opp til følgende medvirkningsaktiviteter:

  • Dialogmøte med paraplyorganisasjoner innen næring, kultur, idrett og frivillighet.
  • Gjestebud (pdf)
  • Råd og utvalg vil få saken til uttalelse før politisk behandling
  • Regionalt planforum med statlige- og regionale myndigheter, samt nabokommuner.

Dette er forslaget

Send inn

Spørsmål og merknader til planforslaget sendes på en av følgende måter:

  1. E-post til kommunepost@drammen.kommune.no
  2. Via forenklet skjema for høringsinnspill på vår digitale tjeneste for medvirkning.
  3. Post til Drammen kommune, Postboks 7500, 3008 Drammen.

Vennligst merk spørsmål og merknader til planforslaget med: «20/40466: Merknad/spørsmål til kommuneplanens samfunnsdel for Drammen kommune».

Digital tjeneste for medvirkning

Drammen kommune tester ut nye måter å komme i dialog med innbyggerne på. Til høringen av forslaget om ny kommuneplanens samfunnsdel tester kommunen ut en digital medvirkningsløsning der innbyggere enkelt kan orientere seg om pågående prosesser, involvere seg og gi innspill, samt følge prosessen frem til endelig beslutning.