Kommunestyret startet arbeidet med Drammen 2040

6. oktober var kommunestyret samlet til arbeidsverksted i Galterudhallen.

Kommunestyret startet arbeidet med å stake ut den langsiktige planen for Drammenssamfunnet.

Det var samlet til arbeidsverksted for å definere visjoner og mål for hvordan samfunnet i Drammen kommune skal se ut i 2040.

Politikere samlet til arbeidsverksted i Galterudhallen.
BILDE: Kommunestyret var samle i Galterudhallen 6. oktober 2020.

Først starter politikerne grunnarbeidet. Senere i prosessen involveres andre Drammenssamfunnet.

Den endelige planen for hvordan arbeidet med ny kommuneplan skal organiseres, skal først til behandling i formannskapet 20. oktober og siden i kommunestyret 26. og 27. oktober.