Podkast om kommuneplanen - av og for ungdom

Hvordan gjøre politikk spennende for ungdom? Et mulig svar er dette: En podkast. Nylig ble PlanPodden - en podkast om politikk for og med ungdom, lansert.

Å få ungdom interesserte og engasjerte i politikk er ingen enkel øvelse. Derfor har en gjeng ungdommer nå lansert en podkast for å forsøke å fange de unges oppmerksomhet. Podkasten PlanPodden er én av flere medvirkningsaktiviteter som skal gi innspill til politikerne før kommuneplanens samfunnsdel lages. 

Drammen kommune er i gang med å utarbeide kommuneplanens samfunnsdel. I fase én er målet å samle innspill fra utvalgte grupper, deriblant ungdom. Håpet er at mange ungdommer vil komme med innspill som politikerne kan ta med seg i det videre arbeidet. Kommuneplanen er kommunens overordnede styringsdokument og vil inneholde langsiktige mål og strategier for hvilken vei vi som ny kommune skal gå sammen frem mot 2040.

Nye metoder

– For å nå ungdom måtte vi tenke nytt om metodene våre. Vi må møte dem på deres premisser og deres arenaer. I samarbeid med ungdomsrådet fikk vi ideen om å lage podkast for å engasjere ungdom i arbeidet med kommuneplanen, sier Eirin Bråten Nygård, lokaldemokratikoordinator i Drammen kommune.

En podkast er en lyd- eller videofil som deles via nettet og podkaster kan avspilles når brukeren selv ønsker det.

Lydstudio og innspilling av podkast.
BILDE: "Gutta bak skjermen" har full kontroll på det tekniske. Jesper Strøm, ved mikrofonen, er en av programlederne for podkasten.

– For alle oss i rådet var dette her noe nytt som gjorde det både interessant og utfordrende. Selv hører jeg på en del podkast, men å være foran mikrofonen var noe helt nytt, kan Jesper Strøm, en av programlederne, fortelle.

PlanPodden

Redaksjonen bestående av ungdommer fra Drammen videregående skole, Åssiden videregående skole, Marienlyst ungdomsskole og ungdomsrådet har laget seks "ordinære" episoder, i tillegg til en introduksjonsepisode om kommunal politikk. Det er ungdommene som har drevet prosessen og valgt ut temaer til episodene, basert på de utvalgte politikkområdene til kommuneplanens samfunnsdel.

Podkasten har blitt produsert i studio på Åssiden videregående skole. Den tekniske produksjonen har William Werring (18) og Vetle O. Hovda (18), som begge er elever ved Medie- og kommunikasjon, stått for. Tidligere leder av ungdomsrådet, Jesper Strøm (19) og nåværende medlemmer av ungdomsrådet Tiril Sofie Røstad, Anh Francesca Nguyen og Hamdi Dagane er programledere. De har fått med seg ulike gjester til hver episode.

William Werring, Jesper Strøm og Vetle O. Hovda
BILDE: William Werring, Jesper Strøm og Vetle O. Hovda i lydstudioet på Åssiden

Redaksjonen har fått støtte fra lærere på Drammen og Åssiden vgs. og Marienlyst ungdomsskole i prosessen, og arbeidet har blitt koordinert av medvirkningsteamet i Drammen kommune.

Å produsere en podkast under en pandemi har ført til ekstra utfordringer. Det meste av arbeidet har foregått digitalt. Redaksjonen har likevel holdt engasjementet og arbeidslysten oppe på ukentlige digitale arbeidsmøter.

Rent produksjonsmessig har det også vært en ekstra utfordring å ikke kunne være i samme rom. Gjester har vært med på telefonen og representanter fra ungdomsrådet har vært i studio. Og selv om de gjerne skulle hatt gjestene i rommet med seg og sittet rundt et bord, er tilbakemeldingene at det likevel har fungert ganske bra. I en tid hvor mye av undervisningen har foregått digitalt har det også vært fint å få gjort noe praktisk arbeid, selv om det er blitt gjort utenfor skoletiden, mener Vetle og William.

Kine Korsmo, som har koordinert arbeidsgruppa, er imponert over ungdommene som har møtt opp uke etter uke og brukt fritiden sin på å lage podkast om kommuneplan:

– De har drevet prosessen selv, tatt ansvar og diskutert seg frem til gode løsninger. Det er inspirerende å se hvordan de uredde stuper ut i nye oppgaver og utfordringer og finner løsninger, sier hun.

Kan kommuneplanen engasjere?

Redaksjonen har jobbet med å gjøre kommuneplanen så konkret som mulig, slik at den oppleves relevant for ungdom. Målet er å få flere til å engasjere seg og sende inn innspill. 

– Vi ønsket å la samtalen flyte fritt, forteller Jesper.

I podkasten får du høre hva redaksjonen tenker om de utvalgte politikkområdene til kommuneplanens samfunnsdel. Politikerne Andreas Muri, Rose Jahanfarah og Rutkay Sabri er blant gjestene som har deltatt for å komme enda nærmere innpå de ulike temaene.

Ungdommene snakker om egne erfaringer og mener at det er lettere å engasjere og henvende seg til målgruppen hvis de er på samme alder og snakker det samme type språket.

– Vi håper egentlig bare at de samtalen vi har vil være med på å bygge eller føde tanker hos de som hører på, og at de kan kjenne seg litt igjen i situasjonene og kanskje kommer de fram til noe som vi ikke tenker på. Jeg håper jo at vi kan bidra til å gjøre kommuneplanen engasjerende! I tillegg tror jeg at det som skal til er en god plattform for å sende innspill. Folk må vite om den, og så må det være ganske enkelt og uproblematisk å sende inn, sier Jesper Strøm.

Ungdommene understreker at politikk er alt rundt oss. Som busstider, stupetårn og problemer i hverdagen. De oppfordrer derfor til å sende inn innspill, store eller små.

– Ved å engasjere seg kan man bidra til å gjøre kommunen til et bedre sted for seg selv og andre, poengterer Jesper Strøm.

PlanPodden er tilgjengelig her PlanPodden • A podcast on Anchor, men kan også høres via f.eks Spotify.

Innspill kan sendes inn via eget skjema.

Eget undervisningsopplegg

For å engasjere flere ungdommer og få inn mange gode innspill er det laget et eget undervisningsopplegg i tilknytning til de to første podkastepisodene. Dette er det elever ved Drammen videregående skole og avdelingsleder Marianne Grønn som har stått for. Undervisningsopplegget skal gjennomføres på 9. og 10.trinn på Marienlyst ungdomsskole og VG1 på Drammen videregående skole i ukene før vinterferien.

Maria Marianne Eng Holmberg-Teigen, lærer Nursen Ertas, Miriam Rosvold og  Patrycja Pater.
BILDE: Maria Marianne Eng Holmberg-Teigen (15), Miriam Rosvold (16) og  Patrycja Pater (15) er alle elever ved Marienlyst ungdomsskole og har hørt på podkastepisoden om «God oppvekst og godt liv». Lærer Nursen Ertas, nummer to fra venstre, er fornøyd med opplegget.

Elevene har jobbet i grupper med tema knyttet til episoden og siden sendt inn felles innspill til det aktuelle politikkområdet. Resultatene fra undervisningsopplegget tar politikerne med seg når det skal jobbes videre med kommuneplanen.

Jentene har sendt inn innspill om at de ønsker seg flere steder ungdom kan treffes uten at det er spesielle aktiviteter som skal skje og hvor det ikke koster penger. Gratis tilbud mener de kan være med på å inkludere flere. De ønsker seg også mer tilgjengelig informasjon om ulike fritidstilbud og kanskje en mulighet til å prøve ulike tilbud før man binder seg til noe. I tillegg mener det at det er behov for økt fokus på mental helse og et forbedret tilbud til ungdommer på dette området.

– Dette er medvirkning i praksis, og en enestående mulighet for elevene til å engasjere seg og bidra i kommunepolitikken, uttaler Geir Forbord, avdelingsleder ved Marienlyst ungdomsskole.

At det er andre ungdommer som har laget podkasten synes jentene er positivt. Da er det også lettere å relatere seg til.

–  Å høre ungdommer på vår alder sitte å prate om dette gjør at du har lyst til å høre mer på det enn det du normalt ville ha gjort. Jeg synes det var veldig fin læring i å gjøre det på den måten, sier Miriam Rosvold.

Lytt på podkasten og send inn innspill

Nå er det ungdommenes tur til å sende inn innspill. Det er laget seks ordinære episoder; én episode per politikkområde som politikerne ønsker innspill til:

  • God oppvekst og godt liv
  • Mangfold og inkludering
  • Attraktive byer og tettsteder
  • Klima og miljøvennlig utvikling
  • Omstillingsdyktig næringsliv
  • Deltakende innbyggere

De to første episodene inngår i undervisningsopplegget, mens de siste fire siste episodene er det ment at ungdommer kan høre på på egenhånd. Politikerne ønsker innspill i forhold til alle politikkområdene. 

PlanPodden er tilgjengelig her PlanPodden • A podcast on Anchor, men kan også høres via f.eks Spotify.

Innpill kan sendes inn via eget skjema.