Politikerne ber om din tilbakemelding

Hvordan mener du drammenssamfunnet skal se ut i 2040? Høsten 2020 startet arbeidet med å lage en ny plan for Drammen kommune, og nå inviterer politikerne deg som innbygger til å si din mening. Hva mener du er viktig for at Drammen skal være et godt sted å leve?

Kommuneplanens samfunnsdel er en plan som inneholder langsiktige mål om hvilken retning kommunen skal gå fram mot 2040.

"Et godt sted å leve, nær, inkluderende og nytenkende" er visjonen og verdiene som politikerne ønsker å styre Drammenssamfunnet etter.

I tillegg har politikerne laget seks hovedmål, ett for hver av de seks politikkområdene. Og til hvert hovedmål er det satt delmål.

Drammen 2040

Nå kan du se hvilke mål politikerne har satt, og gi dem innspill på hva du tenker om målene og hvordan vi best kan nå dem.

drammen.kommune.no/2040 finner du videoer der politikerene inviterer deg til å delta. Og du finner nettskjema til å sende inn dine innspill.

Dette er den første av flere aktiviteter for medvirkning til den nye kommuneplanen.

Gi din tilbakemelding

Vær med på å gjøre kommuneplanen best mulig. Gå til side med video, tekst og nettskjema:

Førsteutkast til kommuneplanens samfunnsdel blir vedtatt av kommunestyret i juni 2021. Den skal deretter på høring.

Planen skal endelig vedtas i kommunestyret høsten 2021.