Styringsgruppa anbefaler visjon og mål

Den politiske styringsgruppa for prosjektet Drammen 2040 var godt fornøyd med forslaget til visjon: Et godt sted å leve – nær, inkluderende og nytenkende.

Arbeidet med å lage en langsiktig plan for Drammenssamfunnet, kommuneplanens samfunnsdel, startet høsten 2020.

Anbefaler visjon og mål

Så langt har planprogrammet, som sier når og hvordan arbeidet skal organiseres, blitt vedtatt. Kommunestyret har gjennomført et arbeidsverksted. I tillegg er seks administrative arbeidsverksteder gjennomført og innspillene levert den politiske arbeidsgruppa.

1.desember la den politiske arbeidsgruppa for prosjektet frem sitt forslag til visjon, hovedmål og delmål for styringsgruppa.

Styringsgruppa anbefalte forslaget og var fornøyde med forarbeidet. De ga uttrykk for at visjonen er bra, hovedmålene dekkende, ambisiøse og lettfattelige. I tillegg mente de at delmålene var godt egnet til å utvikle strategier og tiltak.

Veien videre

Forslaget fra arbeidsgruppa skal jobbes videre med i et nytt politisk arbeidsverksted i januar. Så skal innbyggere og andre medvirke i flere former og anledninger.

Endelig plan blir vedtatt av kommunestyret høsten 2021.

Organisering av prosjektet

Arbeidsgruppe: Ordfører Monica Myrvold Berg (Ap), Simon Nordanger (Sp, gruppeleder for posisjon), Ulf Erik Knudsen (Frp), Eivind Knudsen (Ap) og Kristin Surlien (H).

Styringsgruppe: Består av formannskapet, pluss gruppelederne for de partiene som ikke sitter i formannskapet.