Møter, arrangementer og gjestbud

Tirsdag

Politikere jobber fram overordna målsettinger for planen.