Tidsplan 2021

Onsdag

Arbeidsgruppa

 • Bearbeide og vurdere alle tilbakemeldinger og innspill
Søndag

Arbeidsgruppa

 • Bearbeide og vurdere alle tilbakemeldinger og innspill
Mandag

Styringsgruppa

 • Behandle arbeidsgruppens foreløpige vurderinger og forslag
 • Gir signaler videre
Onsdag

Arbeidsgruppa

 • Videre bearbeiding
 • Forberedelse til arbeidsverksted 3
Onsdag

Arbeidsgruppa

 • Videre bearbeiding
 • Forberedelse til arbeidsverksted 3
Onsdag

Arbeidsgruppa

 • Videre bearbeiding
 • Forberedelse til arbeidsverksted 3
Mandag

Politisk arbeidsverksted 3

 • Strategivalg
 • Arealstrategi
Onsdag

Arbeidsgruppa

 • Utvikle endelig forslag
Onsdag

Arbeidsgruppa

 • Utvikle endelig forslag
Mandag

Styringsgruppa

 • Behandler arbeidsgruppas forslag
Onsdag

Arbeidsgruppa

Tirsdag

Grafisk formgiving

 • Forslag til layout klar
Onsdag

Arbeidsgruppa

 • Avsluttende behandling
Torsdag

Rådmannen

 • Utkast til politisk sak
 • Forslag til kommuneplan samfunnsdel
Søndag

7.-11. juni 

Kommunestyret

 • Politisk behandling av kommuneplanens samfunnsdel
Søndag

21. juni-3. september

Høring

 • Vedtatt plan legges ut til høring