PlanPodden

Hør podkastene laget av og for unge i Drammen kommune.

PlanPodden er en podkastserie om temaene i kommuneplanens samfunnsdel:

  • God oppvekst og godt liv
  • Klima- og miljøvennlig utvikling
  • Omstillingsdyktig næringsliv
  • Attraktive byer og tettsteder
  • Mangfold og inkludering
  • Deltakende innbyggere

Tre episoder er publisert så langt. Podkastene finner du på nettsidene anchor.fm.