Vedlegg: Bakgrunn, organisering, føringer og kunnskapsgrunnlag