Områdeutviklingsstrategi for Strømsø

Områdeutviklingsstrategien for Strømsø er et planverktøy som skal gi overordnede føringer for utvikling og bruk av rommene mellom bygningene. Endelig strategi skal behandles av politikerne sommeren 2023.

Strategien skal for eksempel si noe om hvordan vi kan legge til rette for myke trafikanter, skape gode møteplasser, forsterke potensialet for aktivitet og attraktivitet, og formidle kulturhistorien på en tydelig måte.

I tillegg til å si noe om prinsipper for utvikling, skal strategien peke på hvem som må samarbeide og bidra for at tiltakene skal kunne gjennomføres.

Arbeidet startet ved årsskiftet 2022-2023 og strategien skal behandles politisk til sommeren 2023.

Bli med å lage strategi

Strategien skal utvikles sammen med de som bor og virker og vil være med på å utvikle Strømsø. Det gjør vi gjennom såkalte samskapingsmøter.

Resultater av samskaping så langt

Slik kan du delta

Ønsker du å være med å utforme strategien, er du hjertelig velkommen til å delta på samskapingsmøtene. Du trenger ikke å melde deg på. Det er bare å komme. Se i kalenderen under når møtene er og hva som er tema. Ta kontakt med prosjektleder (se gult felt) for informasjon om møtene.

Samskapingsmøter 2023

1. februar
22. februar
27. mars

Første samskapingsmøte:

  • Hvem er Strømsø?
  • Hvor skal Strømsø
  • Verdier og fremtidsfortellinger

Andre samskapingsmøte:

  • Finne løsninger og tiltak på bakgrunn av kartleggingen i første samskapingsmøte

Tredje samskapingsmøte:

  • Arbeid med innspill og forslag til strategi

Kontakt

Har du spørsmål om områdeutviklingsstrategien eller om deltakelse på samskapingsmøtene, kontakt: