Områdeutviklingsstrategi for Strømsø

Områdeutviklingsstrategien for Strømsø er et planverktøy som skal gi overordnede føringer for utvikling og bruk av rommene mellom bygningene. Endelig strategi skal behandles av politikerne våren 2024.

Strategien skal for eksempel si noe om hvordan vi kan legge til rette for myke trafikanter, skape gode møteplasser, forsterke potensialet for aktivitet og attraktivitet, og formidle kulturhistorien på en tydelig måte.

I tillegg til å si noe om prinsipper for utvikling, skal strategien peke på hvem som må samarbeide og bidra for at tiltakene skal kunne gjennomføres.

Arbeidet startet ved årsskiftet 2022-2023 og strategien skal behandles politisk første gang sommeren 2023. Strategien har vært til høring høsten 2023.

  • Endelig politisk behandling er våren 2024.

Kontakt

Har du spørsmål om områdeutviklingsstrategien eller om deltakelse på samskapingsmøtene, kontakt: