Samskaping

Innbyggere, frivillige, organisasjoner, eiendomsutviklere, grunneiere, myndigheter og andre faginstanser deltar i arbeidet med områdeutviklingsstrategien i Strømsø.

Deltakerne i samskapingen inviteres til å komme sammen og diskutere hvordan fremtidens Strømsø skal se ut, hvilke verdier som skal videreutvikles, og komme med forslag til hvordan vi skal komme dit, hvilke tiltak og bidrag; hvilken kunnskap og dialog som er nødvendige.

Derfor inivterte Drammen kommune til åpen samarbeidsprosess og deltagelse underveis i utviklingen av strategien.

I samskapingsmøtene drøftes og jobbes det på tvers av interesser og aktører, noe som skaper bredt eierskap, forankring og forståelse til strategien

Samskapingsmøter

Samskapingsmøte 1: Hvor skal Strømsø? Hvem er Strømsø?

Samskapingsmøte 2: Strømsø på kort og lang sikt

Samskapingsmøte 3: Strategi for Strømsø

  • 27. mars 2023
  • Innspill til, og arbeid med, forslagene i utkastet til strategi
  • Særpreg

  • Bevegelse

  • Byliv & møteplasser

  • Hvordan skal vi gjennomføre tiltakene?

  • Se oppsummering av samskapingsmøte 3

Kontakt

Har du spørsmål om områdeutviklingsstrategien eller om deltakelse på samskapingsmøtene, kontakt: