Arbeidsverksted

Se de viktigste punktene fra arbeidsverkstedene for politikerne og råd.

Ungdomsrådet

De viktigste innspillene fra arbeidsverkstedet 13. oktober 2022, oppsummert som spørsmål:

 • Hvordan tilrettelegge for mennesker med spesielle behov (rus, mennesker med psykisk eller fysisk funksjonsnedsettelse)?
 • Hvordan legge til rette for at mennesker med psykisk eller fysisk funksjonsnedsettelse kan være aktive sammen med funksjonsfriske?
 • Hvordan legge til rette for kjønnsuavhengig aktivitet?
 • Hvordan kan de møteplassene vi allerede har tilrettelegges og tilgjengeliggjøres for mer aktivitet for barn og unge? Åpen hall, bibliotekene, ungdomsklubbene og uteanleggene?
 • Hvordan legge til rette for mer fysisk uorganisert aktivitet på vinteren?
 • Hvordan legge til rette for nye (og annerledes) aktiviteter hele året slik som: E-sport, gokart og skøyting innendørs?
 • Hvordan sørge for at kvaliteten på alle nærmiljøanlegg opprettholdes?
 • Hvordan samarbeide mer med skolene om variert og økt aktivitet til barn?
 • Hvordan kan tilskuddordningene brukes til å få lavere pris på treningskontingent og tilgang på utstyr?

Politikerne

De viktigste innspillene fra arbeidsverkstedet 7. september 2022, oppsummert som spørsmål:

 • Hvordan kan Drammen kommune i samarbeid med andre ivareta behovet for aktiviteter som passer for flere?
 • Hvordan sikre tilgjengeligheten til arenaer for fysisk aktivitet?
 • Hvordan legge til rette for fysisk aktivitet hele livet?
 • Hva må til for å motivere innbyggere til å være fysisk aktive?
 • Hvordan legge til rette for større variasjon og bredde i aktivitetstilbudet i kommunen?
 • Hvilke modeller skal det være for utvikling, drift og eierskap av anleggene?
 • Hvordan kan miljøaspektet ivaretas i utvikling av anlegg?
 • Hvordan sørge for at anleggene kan brukes til uorganisert fysisk aktivitet?
 • Hvordan legge til rette for variert fysisk aktivitet for alle aldersgrupper?
 • Hvordan tilrettelegge for økt bruk av nærnatur og fysisk aktivitet i kommunedelene?
 • Hvilke modeller og rammeverk for samarbeid skal det være mellom kommune, frivillighet og næringsliv?