Vil du bidra til utvikling av idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv?

Alle innbyggere, lag og foreninger kan sende sine innspill til temaplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv innen 15. november.

Tidligere innspill

Dette er politikernes innspill etter sitt arbeidsverksted 7. september:

Dine innspill

Nå ønsker Drammen kommune ideer og innspill fra innbyggere, organisasjone og foreninger til hva en slik temaplan bør inneholde. 

Bruk skjemaet under for å sende inn.

  • Frist var 15. november 2022 kl 12.00.