Vil du bidra til utvikling av idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv?

Alle innbyggere, lag og foreninger kan sende sine innspill til temaplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv.

Tidligere innspill

Innbyggere, organisasjoner og andre har så langt kommet med disse innspillene til temaplanen:

Dette er politikernes innspill etter sitt arbeidsverksted 7. september:

Sida oppdateres med innspillene som tidligere er sendt inn fra innbyggere og orgnisasjoner.

Dine innspill

Drammen kommune ideer og innspill fra innbyggere, organisasjone og foreninger til hva en slik temaplan bør inneholde. 

Bruk skjemaet under for å sende inn.