Politisk sekretariat

Vegard Hetty Andersen

Avdelingsleder politisk sekretariat

Elisabeth Håvik Løken
ordførers sekretær

Odd Myklebust 
rådgiver

Anette Korneliussen
spesialkonsulent

Ine Helen Haugan 
spesialkonsulent

Marianne Aadne
konsulent

Christine Bording Henriksen
konsulent