Alle politiske møter er avlyst, ut mars

Politisk sekretariat

Vegard Hetty Andersen

Avdelingsleder politisk sekretariat

Elisabeth Håvik Løken
ordførers sekretær

Odd Myklebust 
rådgiver

Anette Korneliussen
spesialkonsulent

Ine Helen Haugan 
spesialkonsulent

Renate Reistad Olsnes
konsulent

Christine Bording Henriksen
konsulent