Informasjon formidlet fra rådmannen til folkevalgte organer.

Notat - tilbud om videregående skole for elever fra Svelvik 2020 (pdf)