Informasjon fra rådmannen til politisk nivå

Informasjon formidlet fra rådmannen til folkevalgte organer.