Informasjon formidlet fra rådmannen til folkevalgte organer.