Informasjon fra kommunedirektøren til politisk nivå

Informasjon formidlet fra kommunedirektøren til folkevalgte organer.