Innleverte listeforslag

Fristen for innlevering av listeforslag er fredag 31. mars 2023 kl. 12.00.

På denne siden finner du innleverte listeforslag. Listeforslagene vil bli behandlet i valgstyrets møte 23. mai.

Nærbilde av hender og valgsedler.
BILDE: Valgsedler.
Illustrasjon av  valgurne med fjes som peker hvor man skal stemme.