Møtet i areal-, transport- og miljørådet ble strømmet og kan ses i opptak.