Møtet i Areal-, transport- og miljø-utvalget starter kl. 11.