Video fra møtet.

Alle sakene og dokumentene ligger under første møtedag 16. juni.

16. juni 2020

17. juni 2020