Partssammensatt utvalg 27. april 2020

Video fra møtet.

Saker og dokumenter