Informasjon for partier med godkjent listeforslag

Partier med godkjent listeforslag kan bestille stemmesedler til eget bruk i valgkampen, be om gratis eksemplar av manntallet og be om uttrekk fra manntallet.

Stemmesedler til eget bruk i valgkampen

Frist for å bestille stemmesedler til eget bruk i valgkampen er 25. mai.

Partier med godkjent listeforslag tildeles kostnadsfritt 500 stemmesedler. Bestillinger utover dette faktureres med 305 kroner pr. eske. En eske inneholder 500 stemmesedler.

Bestilling skjer pr. e-post til valg@drammen.kommune.no

Gratis eksemplar av manntallet

Frist for å be om gratis eksemplar av manntallet er 1. august.

Alle partier med godkjent listeforslag har rett til et gratis eksemplar av manntallet for Drammen kommune. Manntallet gir en oversikt over alle stemmeberettigede i Drammen pr. 30. juni i valgåret og er sortert alfabetisk på etternavn. Navnene er ikke sortert på krets. Det er ikke mulig å få en elektronisk utgave av manntallet.

Manntallet kan bare brukes til politiske formål og skal leveres tilbake til valgstyret innen to år, jf. valgforskriften § 3 (3) og (4).

Bestilling skjer pr. e-post til valg@drammen.kommune.no

Uttrekk fra manntallet

Frist for å be om uttrekk fra manntallet er 1. august.

Det valgadministrative systemet (EVA) som brukes til valggjennomføringen gir mulighet til å ta ut ulike rapporter. Partier som har fått godkjent listeforslag av valgstyret, kan be valgsekretariatet om oversikt over bestemte velgergrupper. Det er mulig å få uttrekk av velgere sortert på krets og alder, for eksempel alle førstegangsvelgere i en stemmekrets. Rapportene kan kun distribueres på papir, men det er blant annet mulig å få selvklebende etiketter med navn og adresse på f.eks. alle førstegangsvelgere i en stemmekrets.

Utgiftene til arbeidet med å lage rapportene, trykking og materiell må partiene bekoste selv, jf. valgforskriften § 3 (2). Partier som bestiller uttrekk, vil bli fakturert for dette arbeidet. Uttrekk på etikett faktureres med 0,5 kroner pr. velger. Uttrekk på liste faktureres med 2,5 kroner pr. side.

Bestilling skjer pr. e-post til valg@drammen.kommune.no

Illustrasjon av  valgurne med fjes som peker hvor man skal stemme.